Pszczyna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza gazu niskiego ciśnienia dla budynku przedszkola w Pszczynie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie