Jankowice, ul. Borowikowa

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy gazu wraz z instalacjami wewnętrznymi do budników wielorodzinnych w Jankowicach przy ul. Borowikowej