Bielsko-Biała, ul.Odrzańska

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Odrzańskiej