Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wody do budynku usługowo-biurowego w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej