O nas

Zajmujemy się projektowaniem sieci, przyłączy i instalacji z branży sanitarnej. Działamy na terenie województwa śląskiego. Projektujemy wyłącznie w oparciu o licencjonowane oprogramowania, mamy wieloletnie doświadczenie, odpowiednie uprawnienia i staramy się sprostać każdemu powierzonemu zadaniu.

Współpracujemy z doświadczonymi firmami wykonawczymi, które realizują nasze projekty,

- z projektantami branż drogowej, konstruktorskiej

- z uprawnionymi geodetami.

Realizujemy kompleksowo zadania zarówno dla osób prywatnych jak i instytucji.

Oferta

wykonanie kompleksowych projektów w zakresie

 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i i przyłączy gazu (punkty redukcji gazu, układy opomiarowania gazu)
 • przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych
 • przepompowni i tłoczni ścieków
 • instalacji gazowych
 • instalacji wodociągowych
 • instalacji kanalizacyjnych
 • instalacji wentylacji i klimatyzacji

Do zrealizowanych projektów wykonujemy

 • kosztorysy inwestorskie
 • przedmiary
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
 • operaty wodnoprawne
 • karty informacji o oddziaływaniu na środowisko

Do budowy sieci i instalacji sanitarnych oferujemy

 • kierowanie budową
 • nadzór inwestorski i autorski
 • odbiór powykonawczy

Referencje

Rzetelnie, dokładnie i terminowo wykonana dokumentacja projektowa nawet mimo trudnego terenu.

Właściciel firmy JAPI-BUD Piotr Duda

Współpraca z firmą KS PROJEKT stoi na najwyższym poziomie wiedzy i uczciwości.

Właściciel firmy PLESSBUD Andrzej Operchalski

Projekty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa, wytycznymi, rzetelnie i terminowo.

Kierownik Gazowni w Pszczynie Zbigniew Kućmierz

Prace zostały wykonane zgodnie z terminem. Polecam firmę KS PROJEKT

Właściciel Ryszard Oleś-Adamiecki